Landgoed de Klokkenberg

Omschrijving

Landgoed De Klokkenberg is één van de tien “Kanjer” Rijksmonumenten uit de Wederopbouw van Nederland. Het voormalige sanatorium en latere hartkliniek is in 1949 ontworpen door de architecten De Bever en Van Moorsel en gebouwd in 1951-1954.

De architectuur, welke het optimisme en nieuwe hoop uitstraalt na de crisisjaren van de Tweede Wereldoorlog, heeft heden ten dage steeds meer belangstelling gekregen, omdat de vormtaal van deze architectuur staat voor gemeenschapszin, sociale cohesie en functionaliteit zonder opsmuk. Pure vormen, traditionele bouwmaterialen en heldere volumes passen bij het gevoel van de huidige (opkomende) maatschappij. Het historische karakter van het landgoed draagt bij aan een gevoel van allure en nostalgie.

Na ca. 15 jaar leeg te hebben gestaan wordt De Klokkenberg, op initiatief van Schonck, Schul & Compagnie herontwikkeld op basis van een geheel eigen visie. De opgave van de herontwikkeling van Landgoed De Klokkenberg betreft niet het ontwikkelen van een seniorencompound met appartementen, zoals in eerdere planvoeringen, maar het ontwikkelen van een gevarieerd wijkje waarin het Rijksmonument centraal staat. Met in de monumentale gebouwen grotendeels grondgebonden (verticale) gezinswoningen, gesitueerd in een ecologisch natuurgebied op minder dan drie en halve kilometer van de bebouwde kom van Breda.

De Klokkenberg biedt door haar verschillende bouwvolumes, haar poorten, binnenplaatsen en verbindingsgangen, zowel ontzag als intimiteit. Bovendien wordt dit gecombineerd met de gereconstrueerde park- en tuin aanleg van de befaamde landschapsarchitect Bijhouwer, wat als multiplier werkt voor de architectuur en waarbij het gebouw een schakel vormt tussen het dichte Mastbos en het open landschap van de rivier de Mark.

Kenmerken

Voor het creëren van een goed en gewild woonmilieu moeten er voldoende eenheden kunnen worden gekoppeld aan een woonlocatie, met daarin ook nog voldoende diversiteit en kwaliteit. De ontwikkeling van Landgoed De Klokkenberg omvat ca. 28 meer dan ruime rijwoningen ca. 165 m2 met grote tuinen en 8 stadswoningen in het Zusterhuis en Economiegebouw, de Vrouwen- en de Mannenvleugel geven ruimte aan 28 herenhuizen met een woonoppervlak van meer dan 300 m², het hoofdgebouw krijgt bestemming voor 24 appartementen in vier vormen en afmetingen, de “klasse” paviljoens zijn nieuwbouwlocatie voor in totaal ca. 44 appartementen, de boskavels bieden in de huidige gedachte ruimte voor 12 vrijstaande woningen of 24 twee onder een kap woningen.

Samengevat biedt De Klokkenberg ruimte aan ca. 80 gezinshuishoudens (ca. 360 personen) en 70 twee persoonshuishoudens in de appartementen (ca. 140 personen), waarbij aangemerkt moet worden dat vastgoedontwikkeling natuurlijk een dynamisch proces is en woningaantallen- en vormen nog niet definitief zijn.

Neem een kijkje op de website voor meer informatie over dit schitterende project landgoeddeklokkenberg.nl

Locatie